آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  1402/10

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1402/10

خرید دام پلیت و پچ پلیت

سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۲ ۱۲:۵۲ ۲۸۶
آگهی مزایده عمومی یک¬مرحله¬ای شماره 1402/1

آگهی مزایده عمومی یک¬مرحله¬ای شماره 1402/1

فروش اقلام مازاد و ضایعاتی

شنبه, ۰۷ مرداد ۱۴۰۲ ۰۴:۴۴ ۳۶۴
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1402/11 تجدیدی نوبت سوم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1402/11 تجدیدی نوبت سوم

اجرای عملیات کف کنی در مسیرهای معدن یک به میزان تقریبی 3000 متر مکعب

شنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ ۰۷:۲۷ ۲۷۸
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1402/11 تجدیدی نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1402/11 تجدیدی نوبت دوم

اجرای عملیات کف کنی در مسیرهای معدن یک به میزان تقریبی 3000 متر مکعب

سه شنبه, ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ ۰۸:۰۷ ۳۴۴
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  1402/15

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1402/15

انجام عملیات بارگیری و حمل باطله زغال سنگ در محل نوار 410 به میزان 1،800،000 تن

سه شنبه, ۰۷ شهریور ۱۴۰۲ ۱۳:۰۸ ۲۷۳
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدی شماره  1402/08

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدی شماره 1402/08

خرید کیسه گونی کنفی

دوشنبه, ۰۲ مرداد ۱۴۰۲ ۰۷:۴۴ ۲۱۹
آگهی مناقصه عمومی دو¬مرحله ای تجدیدی شماره 1402/21

آگهی مناقصه عمومی دو¬مرحله ای تجدیدی شماره 1402/21

اجرای کلیه عملیات مربوط به پیشروی در مسیرهای لایه E بلوک 6 پروده 4 به میزان تقریبی 3000 متر

پنجشنبه, ۲۵ آبان ۱۴۰۲ ۱۲:۲۹ ۲۳۳
آخرین اخبار