امور سهام
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf زمانبندی پرداخت سود ۱.۴۷ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش تفسیری6-1402 ۱.۶۲ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش بررسی اجمالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1402 ۹.۶۵ مگابایت دریافت فایل
pdf کنترل های داخلی 14011229 ۴۰۰.۴۷ کیلوبایت دریافت فایل
pdf فعالیت هیات مدیره 14011229 ۱۴.۲۳ مگابایت دریافت فایل
pdf صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 14011229 ۱.۳۲ مگابایت دریافت فایل
pdf تفسیری منتهی به 14011229 ۱.۱۸ مگابایت دریافت فایل
pdf آگهی مجمع فوق العاده 1402 ۹۲۹.۲۳ کیلوبایت دریافت فایل
pdf آگهی مجمع عمومی عادی1402 ۹۲۹.۱۴ کیلوبایت دریافت فایل