شنبه, ۲۲ مهر ۱۴۰۲ ۱۴:۰۲ ۱۲۴
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره ١402/21

اجرای کلیه عملیات مربوط به پیشروی در مسیرهای لایه E بلوک 6 پروده 4 به میزان تقریبی 3000 متر

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره ١402/21

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال سنگ پروده طبس

نشانی دستگاه مناقصه گزار: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سلیمانی

موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به پیشروی در مسیرهای لایه E بلوک ٦ پروده ٤ به میزان تقریبی ٣٠٠٠ متر

محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در ٩٥ کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: پنج میلیارد ریال (پانصد میلیون تومان)

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز دوشنبه به تاریخ ١٤٠٢/٠٨/٠١

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت ٠٧:٠٠ صبح روز دوشنبه تاریخ ١٤٠٢/٠٨/٠٨

تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز دوشنبه، ١٤٠٢/٠٨/٠٨ رأس ساعت ٠٧:٣٠ صبح

محل تحویل پاکات: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سپهبد سلیمانی، شرکت زغالسنگ پروده طبس، دبیرخانه محرمانه.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریـال بـه شـماره حساب ١١٨٨٠٠١٩٧٨٠٣ نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید بـا شـماره ٠٥٦-٣٢٨٢٤٥٥١-٥ (داخلـی ٣٦٥٣ و ٣٧٢٥) تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: