چهارشنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ ۰۹:۴۳ ۴۶۵
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1402/18

اجرای کلیه عملیات مربوط به استخراج زغال سنگ خام از کارگاه W4 Z7 معدن فاز سه به میزان تقریبی 95 هزار تن

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1402/18

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

نشانی دستگاه مناقصه گزار: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سلیمانی

موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به استخراج زغال­سنگ خام از کارگاه W4 Z7 معدن فاز سه به­میزان تقریبی 95 هزار تن

محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ده میلیارد ریال (یک میلیارد تومان)

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز پنج­شنبه به تاریخ 1402/06/30

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 07:00 صبح روز دوشنبه تاریخ 1402/07/10

تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه، 1402/07/10 رأس ساعت 07:30 صبح

محل تحویل پاکات: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سپهبد سلیمانی، شرکت زغال‌سنگ پروده طبس، دبیرخانه محرمانه.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 3653 و 3725) تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: