چهارشنبه, ۱۱ آبان ۱۴۰۱ ۲۱:۴۷ ۲۹۳
طبقه بندی: آرشیو
چچ

مانور پدافند غیرعامل در معدن زغال سنگ پروده طبس

مانور امداد و نجات و مدیریت بحران با هدف سنجش میزان آمادگی و بهینه سازی
مدیریت حوادث احتمالی در معدن زغال سنگ پروده طبس برگزار شد.

مانور پدافند غیرعامل در معدن زغال سنگ پروده طبس


در هفته گرامیداشت پدافند غیرعامل، مانور امداد و نجات و مدیریت بحران با هدف سنجش میزان آمادگی و بهینه سازی
مدیریت حوادث احتمالی در معدن زغال سنگ پروده طبس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی کزغال، مانور امداد و نجات و مدیریت بحران معدن زغال سنگ پروده طبس با هدف ارزیابی میزان
آمادگی موجود زیر ساخت ها و منابع، بررسی سطح واکنش و سرعت عمل اقدامات پدافندی و به منظوربهبود فرایند مدیریت
بحران و امداد و نجات معدنی با حضور تیم های عملیاتی، پشتیبانی و مدیریتی برگزار شد.
در این مانور، خرابکاری فرضی در نقاط حساس منطقه معدنی شناسایی و خنثی گردید. حریق انبارهای تجهیزاتی و مواد
مصرفی نیز با حضور به موقع تیم های آتش نشانی مهار و با حضور عوامل اورژانس، امدادرسانی سریع و مؤثر انجام شد.
حضور به موقع تمامی عوامل اجرایی در صحنه و سرعت عمل در ارائه خدمات مؤثر، از نقاط قوت این مانور بود.
شایان ذکر است که نمایندگان معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان طبس، نیروی مقاومت بسیج، اداره کل صمت
استان و معاون اداره کل و رئیس اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی نیز با حضور در منطقه معدنی پروده، از نزدیک بر اجرای
این مانور نظارت داشتند.

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده: