شنبه, ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ ۱۲:۴۰ ۴۷۰
طبقه بندی: آرشیو
چچ

انتصابات حوزه بهره برداری اجرایی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت زغال سنگ پروده طبس، گام سوم برنامه اصلاح ساختار سازمانی با هدف چابک سازی سازمان و بهبود فرایندها در حوزه تولید، در بخش بهره برداری اجریی شد.

انتصابات حوزه بهره برداری اجرایی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت زغال سنگ پروده طبس، گام سوم برنامه اصلاح ساختار سازمانی با هدف چابک سازی سازمان و بهبود فرایندها در حوزه تولید، در بخش بهره برداری اجریی شد.

رمضان کریتی ثانی، مدیرعامل شرکت، در مراسم ابلاغ رسمی احکام صادره گفت مرحله سوم اصلاح ساختار بر اساس طرح مشاور و تصویب هیئت مدیره، در حوزه تولید شرکت زغال سنگ پروده طبس، به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت زغال سنگ در چرخه صنعتی کشور گفت که اجرای گام به گام این اصلاحات با هدف بهبود فرایند حرکتی برای دسترسی به اهداف شرکت، در فاز سوم برای حوزه بهره برداری نهایی شد تا با استفاده از تجارب و تخصص افراد، شاهد تسریع روند فعالیت ها این بخش باشیم.

شایان ذکر است که بر اساس احکام صادره، آقایان علی کشوری به عنوان سرپرست معاونت بهره برداری، جواد بهاری لطف آباد به عنوان سرپرست مدیریت معادن مکانیزه و عبدالعلی عباسی به عنوان سرپرست مدیریت معادن نیمه مکانیزه منصوب و احکام خود را دریافت نمودند.

آدرس کوتاه شده: