شنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۰۸:۱۱ ۱۴۶
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدیدی شماره 38\1401

اجرای کلیه عملیات مربوط به استخراج زغال سنگ خام از کارگاه
11P معدن مرکزی به میزان تقریبی 136 هزار تن

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدیدی شماره 38\1401

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدیدی شماره ١٤٠١/٣٨

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغالسنگ پروده طبس

نشانی دستگاه مناقصه گزار: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سـلیمانی، شرکت زغالسنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به استخراج زغال سنگ خام از کارگاه 11P معدن مرکزی به میزان تقریبی ١٣٦ هزار تن

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در ٧٥ کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ده میلیارد ریال (یک میلیارد تومان)

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز شنبه به تاریخ ١٤٠٢/٠٣/٠٦

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت ٠٧:٠٠ روز شنبه تاریخ ١٤٠٢/٠٣/١٣

تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز دوشنبه، ١٤٠٢/٠٣/١٣ رأس ساعت ٠٨:٠٠

محل تحویل پاکات: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سپهبد سلیمانی، شرکت زغالسنگ پروده طبس، دبیرخانه محرمانه.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریـال بـه شـماره حساب ١١٨٨٠٠١٩٧٨٠٣ نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید بـا شـماره ٠٥٦-٣٢٨٢٤٥٥١-٥ (داخلـی ٣٦٥٣ و ٣٦٥٤) تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: