دوشنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۲:۰۶ ۱۲۶
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1401/36 تجدیدی نوبت دوم

اجرای کلیه عملیات مربوط به پیشروی در مسیرهای مختلف لایه B2 معدن مرکزی به-میزان تقریبی 2800 متر

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1401/36 تجدیدی نوبت دوم

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

نشانی دستگاه مناقصه گزار: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سلیمانی، شرکت زغال­سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به پیشروی در مسیرهای مختلف لایه B2 معدن مرکزی به­میزان تقریبی 2800 متر

محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: پنج ­میلیارد ریال (پانصد میلیون تومان)

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز دوشنبه به تاریخ 1402/03/01

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 07:00 صبح روز شنبه تاریخ 1402/03/06

تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز شنبه، 1402/03/06 رأس ساعت 07:30

محل تحویل پاکات: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سپهبد سلیمانی، شرکت زغال‌سنگ پروده طبس، دبیرخانه محرمانه.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 3653 و 3654) تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: