دوشنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۱:۳۹ ۱۵۰
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

آگهی مناقصه عمومی تجدیدی یک مرحله ای شماره 1401/35

خرید قطعات مربوط به پمپ اسلاری

آگهی مناقصه عمومی تجدیدی یک مرحله ای شماره 1401/35

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

نشانی دستگاه مناقصه گزار: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سلیمانی، شرکت زغال­سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: خرید قطعات مربوط به پمپ اسلاری

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: نهصد میلیون ریال (نود میلیون تومان)

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز شنبه به تاریخ 1402/02/16

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 08:30 صبح روز دوشنبه تاریخ 1402/02/25

تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه، 1402/02/25 رأس ساعت 09:30 صبح

محل تحویل پاکات: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سپهبد سلیمانی، شرکت زغال‌سنگ پروده طبس، دبیرخانه محرمانه.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 3653 و 3654) تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: