پنجشنبه, ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ ۰۷:۲۱ ۱۸۳
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/29 (تجدیدی شماره 2)

خرید چوب روسی 6 متری

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/29 (تجدیدی شماره 2)

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: خرید چوب روسی 6 متری

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: پنج میلیارد ریال (پانصد میلیون تومان)

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز دو­شنبه به تاریخ 1402/01/21

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 09:30 صبح روز دوشنبه تاریخ 1402/01/28

تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه، 1402/01/28 رأس ساعت 10:30

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 3653 و 3654) تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: