یکشنبه, ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ ۱۲:۲۵ ۱۲۴
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1401/37

اجرای کلیه عملیات مربوط به استخراج زغال سنگ خام از کارگاه های E3 و E4 معدن مرکزی (لایه B2) به میزان تقریبی 324 هزار تن

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1401/37

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به استخراج زغال سنگ خام از کارگاه­ های E3 و E4 معدن مرکزی (لایه B2) به میزان تقریبی 324 هزار تن

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ده­ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان)

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز سه­ شنبه به تاریخ 1402/01/08

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 11:30 روز دوشنبه تاریخ 1402/01/14

تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز دوشنبه، 1402/01/14 رأس ساعت 12:30

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 3653 و 3654) تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: