شنبه, ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ۱۴:۰۲ ۱۹۷
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/34

خرید انواع لباس کار

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/34

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: خرید انواع لباس کار

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک­ میلیارد و چهارصدمیلیون ریال (صدوچهل میلیون تومان)

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز یک­شنبه به تاریخ 1401/12/28

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 11:30 روز دوشنبه تاریخ 1402/01/07

تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه، 1402/01/07 رأس ساعت 12:30

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 3653 و 3654) تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: