یکشنبه, ۲۵ دی ۱۴۰۱ ۱۱:۰۸ ۳۹۴
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

آگهی مناقصه عمومی بین‌المللی یک مرحله ای شماره 1401/12 (تجدیدی شماره دوم)

مهندسی و تأمین یک ست کامل پراپ هیدرولیک و ملحقات مربوطه، جهت نگهداری سقف کارگاه استخراج معادن زیرزمینی زغال‌سنگ

آگهی مناقصه عمومی بین‌المللی یک مرحله ای شماره 1401/12 (تجدیدی شماره دوم)

دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: مهندسی و تأمین یک ست کامل پراپ هیدرولیک و ملحقات مربوطه، جهت نگهداری سقف کارگاه استخراج معادن زیرزمینی زغال‌سنگ

محل اجرای موضوع مناقصه: ایران- معادن زغال‌سنگ پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب‌غربی شهرستان طبس

آخرین مهلت اعلام آمادگی جهت دریافت اسناد:

حداکثر تا ساعت 13:30 (به‌وقت ایران) روز دوشنبه به تاریخ 1401/11/03

توجه: اسناد مناقصه صرفاً در صورت ارسال نامه رسمی مناقصه‌گر به ایمیل زیر و اعلام آمادگی جهت شرکت در مناقصه (با ذکر موضوع و شماره مناقصه در نامه مذکور) به طرفیت شرکت زغال‌سنگ پروده طبس، ارائه خواهد شد.

* ایمیل دستگاه مناقصه‌گزار : dabir@tpc.co.ir

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 10 (به‌وقت ایران) روز دوشنبه به تاریخ 1401/11/10 شمسی (2023/01/30 میلادی)

تاریخ بازگشایی پاکات: رأس ساعت 11:00 (به‌وقت ایران) روز دوشنبه به تاریخ 1401/11/10 شمسی (2023/01/30 میلادی)

آدرس کوتاه شده: