سه شنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۱ ۰۷:۵۱ ۶۸
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

آگهی مناقصه عمومی تجدیدی دو مرحله ای شماره 1401/19

اجرای عملیات مربوط به استخراج زغال‌سنگ خام از کارگاه E4.Face معدن یک به-میزان تقریبی 85 هزار تن

آگهی مناقصه عمومی تجدیدی دو مرحله ای شماره 1401/19

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: اجرای عملیات مربوط به استخراج زغال‌سنگ خام از کارگاه E4.Face معدن یک به­میزان تقریبی 85 هزار تن

محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: چهارده میلیارد ریال (یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان)

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز دوشنبه به تاریخ 1401/08/23

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 8 صبح روز دوشنبه به تاریخ 1401/08/30

تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز دوشنبه، 1401/08/30 رأس ساعت 8:30 صبح

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 3653 و 3654) تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: