شنبه, ۳۰ مهر ۱۴۰۱ ۰۸:۳۲ ۷۳
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1401/20

اجرای کلیه عملیات مربوط به پیشروی در مسیر P11 معدن مرکزی به میزان 560 متر

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1401/20

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به پیشروی در مسیر P11 معدن مرکزی به میزان 560 متر

محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: دو میلیارد ریال (دویست میلیون تومان)

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز یکشنبه به تاریخ 1401/08/08

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 11:30 روز دوشنبه به تاریخ 1401/08/16

تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز دوشنبه، 1401/08/16 رأس ساعت 12:30

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 3653 و 3654) تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: