یکشنبه, ۰۶ شهریور ۱۴۰۱ ۰۸:۱۱۱۲۵
طبقه بندی:مناقصات و مزایدات
چچ

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 1401/15

اجرای کلیه عملیات مربوط به انجام بک ریپ در تونلهای اصلی و فرعی معادن پروده یک

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 1401/15

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به انجام بک ریپ در تونلهای اصلی و فرعی معادن پروده یک

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: دو میلیارد ریال (دویست میلیون تومان)

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/6/14

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 10:30 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/6/21

تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز دوشنبه مورخ 1401/6/21 رأس ساعت 11:30

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 3653 و 3654) تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: