یکشنبه, ۰۲ مرداد ۱۴۰۱ ۱۲:۴۴ ۷۳۵
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی بین‌المللی یک¬مرحله¬ای شماره 1401/12

مهندسی و تأمین یک ست کامل پراپ هیدرولیک و ملحقات مربوطه، جهت نگهداری سقف کارگاه استخراج معادن زیرزمینی زغال‌سنگ

آگهی مناقصه عمومی بین‌المللی یک¬مرحله¬ای شماره 1401/12

دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس (سهامی عام)

موضوع مناقصه: مهندسی و تأمین یک ست کامل پراپ هیدرولیک و ملحقات مربوطه، جهت نگهداری سقف کارگاه استخراج معادن زیرزمینی زغال‌سنگ

محل اجرای موضوع مناقصه: ایران- معادن زغال‌سنگ پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب‌غربی شهرستان طبس

آخرین مهلت اعلام آمادگی جهت دریافت اسناد:

حداکثر تا ساعت 12:30 (به‌وقت ایران) روز پنجشنبه مورخ 1401/5/20

توجه: اسناد مناقصه صرفاً در صورت ارسال نامه رسمی مناقصه‌گر به ایمیل زیر و اعلام آمادگی جهت شرکت در مناقصه (با ذکر موضوع و شماره مناقصه در نامه مذکور) به طرفیت شرکت زغال‌سنگ پروده طبس، ارائه خواهد شد.

* ایمیل دستگاه مناقصه‌گزار : dabir@tpc.co.ir

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 20 (به‌وقت ایران) روز یکشنبه مورخ 1401/6/13 شمسی (4/9/2022 میلادی)

تاریخ بازگشایی پاکات: رأس ساعت 8:30 صبح (به‌وقت ایران) روز دو‌شنبه مورخ 1401/6/14 شمسی (5/9/2022 میلادی)

آدرس کوتاه شده: