پنجشنبه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ۰۷:۴۲ ۱۵۷
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 1401/5

اجرای کلیه عملیات مربوط به پیشروی در مسیر P11 T.G معدن مرکزی به میزان حدود 320 متر

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 1401/5

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به پیشروی در مسیر P11 T.G معدن مرکزی به میزان حدود 320 متر

محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/04/04

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 7:30 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/04/13

تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز دوشنبه مورخ 1401/04/13 رأس ساعت 8:30 صبح

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 3653 و 3654) تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: