پنجشنبه, ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۲:۲۸ ۳۵۷
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

خرید تیرآهن بال پهن در ابعاد مختلف

آگهی مناقصه عمومی تجدیدی یک­مرحله ای شماره 1400/50 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

خرید تیرآهن بال پهن در ابعاد مختلف

آگهی مناقصه عمومی تجدیدی یک­مرحله ای شماره 1400/50

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: خرید تیرآهن بال پهن در ابعاد مختلف

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

جمع مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: شش میلیارد ریال (به تناسب ردیف انتخابی مبلغ تضمین تعیین می گردد.)

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/1/25

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 1401/2/5

تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 1401/2/5 رأس ساعت 10:30 صبح.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 3653 و 3654) تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: