پنجشنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ ۰۹:۴۸ ۱۹۱
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

أمین 50 نفر نیروی انسانی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 38/99 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس موضوع مناقصه: تأمین 50 نفر نیروی انسانی جهت آماده سازی سینه کارهای پیشروی و استخراج، نظافت صنعتی تونلها، سرویس و نگهداری تجهیزات و ماشین آلات برقی و مکانیکی در معادن شرکت زغال سنگ پروده طبس

أمین 50 نفر نیروی انسانی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 38/99

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: تأمین 50 نفر نیروی انسانی جهت آماده سازی سینه کارهای پیشروی و استخراج، نظافت صنعتی تونلها، سرویس و نگهداری تجهیزات و ماشین آلات برقی و مکانیکی در معادن شرکت زغال سنگ پروده طبس

محل اجرای موضوع مناقصه: معادن پروده طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 23/11/99

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 29/11/99

تاریخ بازگشایی پاکات: روز پنجشنبه مورخ 30/11/99 رأس ساعت 10

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: