دوشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۹ ۰۲:۰۱ ۱۴۲
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات خط انتقال KV132، پستهای فرعی و اصلی برق و دیزل ژنراتورهای اضطراری

گهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 99/5 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید سپهبد سلیمانی

سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات خط انتقال KV132، پستهای فرعی و اصلی برق و دیزل ژنراتورهای اضطراری

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 99/5

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید سپهبد سلیمانی

موضوع مناقصه: سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات خط انتقال KV132، پستهای فرعی و اصلی برق و دیزل ژنراتورهای اضطراری

محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یکصد و شصت میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/4/18

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 99/4/29

تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روزدوشنبه مورخ 99/4/30 رأس ساعت 18

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید سپهبد سلیمانی – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5- دفتر شرکت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: