دوشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۹ ۱۲:۴۵ ۱۴۷
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

خرید انواع آچار هیدرولیکی

آگهی مناقصه عمومی شماره 99/7 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید سپهبد سلیمانی

خرید انواع آچار هیدرولیکی

آگهی مناقصه عمومی شماره 99/7

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید سپهبد سلیمانی

موضوع مناقصه: خرید انواع آچار هیدرولیکی

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سیصد و شصت میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ 99/4/18

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 99/4/28

تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 99/4/30 رأس ساعت 19

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید سپهبد سلیمانی – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5- دفتر شرکت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: