شنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ ۰۷:۵۲ ۳۵۱
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1402/17

خرید متعلقات مربوط به ریل R18

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  1402/17

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

نشانی دستگاه مناقصه گزار: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سلیمانی

موضوع مناقصه: خرید متعلقات مربوط به ریل R18

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: دو میلیارد وپانصد میلیون ریال (دویست و پنجاه میلیون تومان)

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز یک­شنبه به تاریخ 1402/06/26

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 07:00 صبح روز دوشنبه تاریخ 1402/07/03

تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه، 1402/07/03 رأس ساعت 07:30 صبح

محل تحویل پاکات: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سپهبد سلیمانی، شرکت زغال‌سنگ پروده طبس، دبیرخانه محرمانه.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 3653 و 3725) تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: