پنجشنبه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۲ ۰۶:۵۸ ۱۴۵
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

آگهی مناقصه عمومی یک¬مرحله ای شماره 1402/03

در اختیار قرار دادن 19 دستگاه خودرو وانت با راننده

آگهی مناقصه عمومی یک¬مرحله ای شماره 1402/03

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1402/03

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

نشانی دستگاه مناقصه گزار: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سلیمانی، شرکت زغال­سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: در اختیار قرار دادن ۱۹دستگاه خودرو وانت با راننده

محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: دو­میلیارد و پانصد میلیون ریال(معادل دویست و پنجاه میلیون تومان)

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز ­شنبه به تاریخ 13\03\1402

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 08:00صبح روز دوشنبه تاریخ 22\03\1402

تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه، 22\03\1402 رأس ساعت 09:30 صبح

محل تحویل پاکات: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سپهبد سلیمانی، شرکت زغال‌سنگ پروده طبس، دبیرخانه محرمانه.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 3653 و 3654 و 3725) تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: