دوشنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۳:۴۴ ۱۵۶
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدیدی شماره 1401/37

: اجرای کلیه عملیات مربوط به استخراج زغال سنگ خام از کارگاه های E3 و E4 معدن مرکزی (لایه B2) به میزان تقریبی 324 هزار تن

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدیدی شماره 1401/37

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

نشانی دستگاه مناقصه گزار: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سلیمانی، شرکت زغال­سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به استخراج زغال سنگ خام از کارگاه­های E3 و E4 معدن مرکزی (لایه B2) به میزان تقریبی 324 هزار تن

محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ده­ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان)

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز شنبه به تاریخ 1402/02/16

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 08:00 صبح روز دوشنبه تاریخ 1402/02/25

تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز دوشنبه، 1402/02/25 رأس ساعت 09:00

محل تحویل پاکات: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سپهبد سلیمانی، شرکت زغال‌سنگ پروده طبس، دبیرخانه محرمانه.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 3653 و 3654) تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: