شنبه, ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ۱۴:۰۶ ۲۴۵
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1401/36

اجرای کلیه عملیات مربوط به پیشروی در مسیرهای مختلف لایه B2 معدن مرکزی به میزان تقریبی 2800 متر

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1401/36

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به پیشروی در مسیرهای مختلف لایه B2 معدن مرکزی به­ میزان تقریبی 2800 متر

محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: پنج­ میلیارد ریال (پانصد میلیون تومان)

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز یک­شنبه به تاریخ 1401/12/28

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 08:30 صبح روز دوشنبه تاریخ 1402/01/14

تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز دوشنبه، 1402/01/14 رأس ساعت 09:30

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 3653 و 3654) تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: