شنبه, ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ ۱۱:۴۱ ۱۱۲۱
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/30

انجام عملیات احداث ساختمان رستوران معدن

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/30

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: انجام عملیات احداث ساختمان رستوران معدن

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سه­ میلیارد و پانصد میلیون ریال (سیصدوپنجاه میلیون تومان)

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز پنج­شنبه به تاریخ 1401/11/13

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 08:30 صبح روز دوشنبه تاریخ 1401/11/24

تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه، 1401/11/24 رأس ساعت 09:30

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 3653 و 3654) تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: