یکشنبه, ۲۵ دی ۱۴۰۱ ۱۱:۱۴ ۱۷۴
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1401/26

تعمیر و نگهداری تجهیزات خط انتقال 132 کیلوولت، کلیه امور مربوط به PM تجهیزات برقی پست های اصلی و فرعی و دیزل ژنراتورها

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1401/26

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: تعمیر و نگهداری تجهیزات خط انتقال 132 کیلوولت، کلیه امور مربوط به PM تجهیزات برقی پست­های اصلی و فرعی و دیزل­ژنراتورها

محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سیصد میلیون ریال (سی میلیون تومان)

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز دوشنبه به تاریخ 03/11/1401

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 07:30 صبح روز دوشنبه تاریخ 1401/11/10

تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز دوشنبه، 1401/11/10 رأس ساعت 08:00 صبح

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 3653 و 3654) تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: