دوشنبه, ۰۵ دی ۱۴۰۱ ۰۷:۴۰ ۲۰۳
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/24

خرید زنجیر AFC روسی (کانوایر C53A) به میزان 1900 متر

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/24

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: خرید زنجیر AFC روسی (کانوایر C53A) به میزان 1900 متر

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: دو میلیارد ریال (دویست میلیون تومان)

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز دوشنبه به تاریخ 1401/10/12

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 07:30 صبح روز دوشنبه به تاریخ 1401/10/19

تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه، 1401/10/19 رأس ساعت 08:00 صبح

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 3653 و 3654) تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: