یکشنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۱ ۰۷:۱۸ ۳۲۳
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/23 "تمدید مهلت خرید اسناد"

مدیریت اجرای عملیات مربوط به پیشروی در مسیرهای کارگاه معدن یک ( E5/tg , E5/mg , E5/fl) به میزان تقریبی 2700 متر

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/23 "تمدید مهلت خرید اسناد"

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغالسنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: مدیریت اجرای عملیات مربوط به پیشروی در مسیرهای کارگاه معدن یک ( E5/tg , E5/mg , E5/fl ) به میزان تقریبی 2700 متر

محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: پنج میلیارد ریال (پانصد میلیون تومان)

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز دوشنبه به تاریخ 1401/09/28

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 07:30 صبح روز دوشنبه به تاریخ 1401/10/05

تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه، 1401/10/05 رأس ساعت 8 صبح

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 056-32824551-5 داخلی 3653 و 3654 تماس حاصل فرمائید

آدرس کوتاه شده: