دوشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۰۷ ۱۱۸
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/9

تأمین 190 نفر نیروی انسانی جهت انجام امور خدماتی، رفاهی، حمل و نقل و نگهداری فضای سبز

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/9

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/9

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: تأمین 190 نفر نیروی انسانی جهت انجام امور خدماتی، رفاهی، حمل و نقل و نگهداری فضای سبز

محل اجرای موضوع مناقصه: اداره مرکزی طبس و منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/04/23

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/05/03

تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 1401/05/03 رأس ساعت 9:30 صبح

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 3653 و 3654) تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: