پنجشنبه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ۱۲:۵۴ ۳۵۶
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/7

انجام عملیات آماده¬سازی، تهیه و ساخت نگهداری های تونل با استفاده از آهن¬آلات مختلف و انجام سایر امور محوله

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/7

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: انجام عملیات آماده­سازی، تهیه و ساخت نگهداری های تونل با استفاده از آهن­آلات مختلف و انجام سایر امور محوله

محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ششصد میلیون ریال(60 میلیون تومان)

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/4/4

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1401/4/13

تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 1401/4/13 رأس ساعت 11 .

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 3653 و 3654) تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: