پنجشنبه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ۰۷:۴۵ ۱۵۱
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/6

خرید انواع تجهیزات حفاظت فردی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/6

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: خرید انواع تجهیزات حفاظت فردی

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: هفتصد میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/04/04

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/04/13

تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 1401/04/13 رأس ساعت 9:30 صبح

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 3653 و 3654) تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: