سه شنبه, ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ ۰۸:۵۵ ۳۵۳
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

خرید کابلهای برق قدرت جهت استفاده در معادن زیرزمینی زغال سنگ

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/1 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

خرید کابلهای برق قدرت جهت استفاده در معادن زیرزمینی زغال سنگ

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/1

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: خرید کابلهای برق قدرت جهت استفاده در معادن زیرزمینی زغال سنگ

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک میلیارد و پانصد میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/01/25

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 7 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/02/05

تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 1401/02/05 رأس ساعت 7:30 صبح

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: