شنبه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۹ ۰۷:۴۲ ۱۶۱
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

انجام عملیات بارگیری و حمل زغال، خاک، سنگ و لجن استخر باطله کارخانه زغالشویی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 39/99 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس موضوع مناقصه: انجام عملیات بارگیری و حمل زغال، خاک، سنگ و لجن استخر باطله کارخانه زغالشویی

انجام عملیات بارگیری و حمل زغال، خاک، سنگ و لجن استخر باطله کارخانه زغالشویی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 39/99

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: انجام عملیات بارگیری و حمل زغال، خاک، سنگ و لجن استخر باطله کارخانه زغالشویی

محل اجرای موضوع مناقصه: معادن پروده طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سه میلیارد ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 11/12/99

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 17/12/99

تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 18/12/99 رأس ساعت 18:30

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: