دوشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۹ ۰۳:۰۰ ۱۶۸
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

خرید چوب ایرانی (صنوبر)

آگهی مناقصه عمومی تجدیدی شماره 99/2 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید سپهبد سلیمانی

خرید چوب ایرانی (صنوبر)

آگهی مناقصه عمومی تجدیدی شماره 99/2

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید سپهبد سلیمانی

موضوع مناقصه: خرید چوب ایرانی (صنوبر)

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک میلیارد و دویست میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 99/4/19

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 99/4/31

تاریخ بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ 99/5/1 رأس ساعت 7 صبح

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید سپهبد سلیمانی – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5- دفتر شرکت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: