شنبه, ۰۷ تیر ۱۳۹۹ ۰۷:۲۵ ۱۵۳
طبقه بندی: مناقصات و مزایدات
چچ

انجام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل توسط 18 تا 25 دستگاه اتوبوس با راننده

آگهی مناقصه عمومی شماره 99/4 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید سپهبد سلیمانی

انجام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل توسط 18 تا 25 دستگاه اتوبوس با راننده

آگهی مناقصه عمومی شماره 99/4
دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس
آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید سپهبد سلیمانی
موضوع مناقصه: انجام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل توسط 18 تا 25 دستگاه اتوبوس با راننده
محل اجرای موضوع مناقصه : مسیر طبس به معادن پروده و بالعکس (بطول تقریبی 75 کیلومتر)
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سه میلیارد ریال
آخرین مهلت خرید اسناد: پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 99/4/12
آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 99/4/18
تاریخ بازگشایی پاکات: روزپنجشنبه مورخ 99/4/19 رأس ساعت 7 صبح
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید سپهد سلیمانی – شرکت زغال‌سنگپروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5- دفتر شرکت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند .
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: