چچ

اعضای هیات مدیره

جناب آقای رمضان کریتی ثانی نائب رئیس و مدیرعامل - موظف

جناب آقای غلامرضا مؤذنی رئیس هیات مدیره - غیر موظف

جناب آقای سیدحمیدرضا موسوی عضو موظف هیات مدیره

جناب آقای ناصر شجاعی عضو غیر موظف هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: حسین شیخ زاده تاریخ تولد: 01/06/1349

کدملی: 1841529869 شماره تماس: 09121409269

ایمیل: hsheikhzade@gmail.com مدرک تحصیلی: دکترای علوم سیاسی

سمت و وضعیت در هیأت مدیره: عضو - غیرموظف تاریخ انتصاب: 13/09/1401

سوابق حرفه ای:

  • مسئولیت در بخش های مختلف شورای عالی استان ها
  • نماینده تحقیق و تفحص از دولت های 11 و 12 در بانک مرکزی و دیوان محاسبات
  • مدیرعامل شرکت عمرانی بتن قلعه ایذه
  • دبیر ستاد اقامه نماز شهرستان
  • مسئولیت در بخش های مختلف معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران
  • نماینده هیئت جذب اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

مدرس دوره های مدیریتی، مؤلف کتاب ها و مقالات مختلف

جناب آقای حسین شیخ زاده عضو غیر موظف هیات مدیره

آدرس کوتاه شده: